Достъпни домейни от Exclusive Hosting

С Exclusive Hosting, Вие можете да вземете домейн на ексклузивна цена. Предлагаме повече от 50 домейн разширения, от които да избирате. И с всяка регистрация на домейн Вие можете да се възползвате от нашия лесен за управление домейн мениджър софтуер, мястото от което да управлявате домейните си. От нашия домейн мениджър ще имате възможност бързо да променяте WHOIS детайли, да активирате Whois Защита на Личните Данни или да се сдобиете със SSL сертификати за Вашите домейни.

И не забравяйте - ние предлагаме и безплатни домейни. Можете да се сдобиете с такъв, с всеки един от нашите cloud хостинг планове. Домейнът ще бъде безплатен за цялото време, през което акаунтът Ви е активен.

Плъзнете на ляво или дясно

TLD Идеално за Период Цена с хостинг Цена без хостинг
a trendy choice for all types of personal & business sites 1 година Безплатно $1.99/1-ва г.*
$29.00/г.
perfect for freelancer's online portfolios, aerospace research sites, etc. 1 година Безплатно $0.99/1-ва г.*
$24.50/г.
a top choice for personal sites or web design/development portfolios 1 година Безплатно $1.99/1-ва г.*
$26.50/г.
ideal for all types of websites, web design/development portfolios 1 година Безплатно $1.99/1-ва г.*
$31.00/г.
the best TLD choice for any e-commerce store and retail business 1 година Безплатно $6.99/1-ва г.*
$45.00/г.
perfect for websites focused on technology & tech news portals 1 година Безплатно $6.99/1-ва г.*
$47.00/г.
made for humorous websites and entertainment service portals 1 година Безплатно $2.99/1-ва г.*
$31.00/г.
the right TLD choice for news portals and editorial sites 1 година Безплатно $6.99/1-ва г.*
$56.00/г.
all types of sites 1 година Безплатно $12.50/г.
sites of USA-based citizens, non-profits, businesses or foreign entities 1 година Безплатно $10.00/г.
sites of UK-based citizens, non-profits, businesses or foreign entities 1 година Безплатно $8.50/г.
sites of European Union-based entities 1 година Безплатно $8.00/г.
for limited liability companies, incorporated U.S. companies, LTD consultants, etc. 1 година $9.49/1-ва г.*
$24.00/г.
$9.49/1-ва г.*
$24.00/г.
perfect for web developers, game designers, software engineers, food gurus, martial arts, etc. 1 година $12.49/1-ва г.*
$27.00/г.
$12.49/1-ва г.*
$27.00/г.
a great choice for your blog, hobby page or freelance portfolio 1 година $21.00/г. $21.00/г.
all types of business, non-profit and personal sites, which need a new .COM alternative 1 година $15.00/г. $15.00/г.
all types of sites 1 година $12.00/г.
$15.00/г.
$15.00/г.
non-profit sites, which serve the public Internet 1 година $11.00/г.
$14.00/г.
$14.00/г.
information-driven sites 1 година $18.00/г.
$24.50/г.
$3.49/1-ва г.*
$24.50/г.
business sites, company profiles 1 година $14.00/г.
$20.50/г.
$20.50/г.
ideal for all types of 'COmpany' and 'COmmunity' websites 1 година $33.00/г. $33.00/г.
the official domain name of Tuvalu; also perfect for video sites 1 година $30.00/г. $30.00/г.
good for professional online portfolios, pro-active online campaigns, etc. 1 година $2.49/1-ва г.*
$24.00/г.
$2.49/1-ва г.*
$24.00/г.
mobile-friendly sites, mobile applications 1 година $34.00/г. $34.00/г.
all site owners who have missed out on their preferred .COM 1 година $23.00/г. $23.00/г.
personal sites; sites offering domain names 1 година $16.50/г. $16.50/г.
sites related to Western Samoa; all types of websites ('ws' as an abbreviation of 'website') 1 година $28.00/г. $28.00/г.
all types of sites, which play with the word 'nu' ('nu' is pronounced like 'new') 1 година $20.50/г. $20.50/г.
sites based in the Asia-Pacific region 1 година $18.00/г. $18.00/г.
TLD Идеално за Период Цена с хостинг Цена без хостинг
a trendy choice for all types of personal & business sites 1 година Безплатно $1.99/1-ва г.*
$29.00/г.
perfect for freelancer's online portfolios, aerospace research sites, etc. 1 година Безплатно $0.99/1-ва г.*
$24.50/г.
a top choice for personal sites or web design/development portfolios 1 година Безплатно $1.99/1-ва г.*
$26.50/г.
ideal for all types of websites, web design/development portfolios 1 година Безплатно $1.99/1-ва г.*
$31.00/г.
the best TLD choice for any e-commerce store and retail business 1 година Безплатно $6.99/1-ва г.*
$45.00/г.
perfect for websites focused on technology & tech news portals 1 година Безплатно $6.99/1-ва г.*
$47.00/г.
made for humorous websites and entertainment service portals 1 година Безплатно $2.99/1-ва г.*
$31.00/г.
the right TLD choice for news portals and editorial sites 1 година Безплатно $6.99/1-ва г.*
$56.00/г.
Perfect for online businesses, trendy clothing stores, refrigeration companies, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
A great choice for reviewers, bands, artists, night clubs, jewellers, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$19.00/г.
$5.99/1-ва г.*
$19.00/г.
sites of businesses offering hospitality, consulting, financial, real estate, repair, etc. services 1 година $4.99/1-ва г.*
$32.00/г.
$4.99/1-ва г.*
$32.00/г.
business, non-profit or personal sites, which offer solutions to their audience 1 година $8.49/1-ва г.*
$27.00/г.
$8.49/1-ва г.*
$27.00/г.
for limited liability companies, incorporated U.S. companies, LTD consultants, etc. 1 година $9.49/1-ва г.*
$24.00/г.
$9.49/1-ва г.*
$24.00/г.
for work teams, study groups, membership organizations, religious communities, etc. 1 година $19.50/г. $19.50/г.
sites for daily promotions, temporary online promo campaigns, etc. 1 година $32.00/г. $32.00/г.
perfect for advice blogs, how-to sites, DIY projects, freelance portfolios, spiritual sites, etc. 1 година $2.99/1-ва г.*
$34.50/г.
$2.99/1-ва г.*
$34.50/г.
perfect for web developers, game designers, software engineers, food gurus, martial arts, etc. 1 година $12.49/1-ва г.*
$27.00/г.
$12.49/1-ва г.*
$27.00/г.
news networks and portals, corporate press release pages, etc. 1 година $6.99/1-ва г.*
$28.50/г.
$6.99/1-ва г.*
$28.50/г.
for software developers, video sites, or any other digital technology business, etc. 1 година $2.49/1-ва г.*
$33.50/г.
$2.49/1-ва г.*
$33.50/г.
for IT professionals, employment networks, social groups, and telecommunications companies, etc. 1 година $3.99/1-ва г.*
$28.00/г.
$3.99/1-ва г.*
$28.00/г.
for technology retailers and manufacturers, schools, research firms and bloggers 1 година $6.99/1-ва г.*
$26.50/г.
$6.99/1-ва г.*
$26.50/г.
for software developers, publishers, retailers, consultants, and open-source communities 1 година $11.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$11.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for computer retail stores, laptop repair shops, industry news services, and software developers, etc. 1 година $11.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$11.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for businesses that develop, market or operate data entry systems, IT systems, etc. 1 година $10.49/1-ва г.*
$27.50/г.
$10.49/1-ва г.*
$27.50/г.
for email marketing service providers or for websites focused on content marketing tips and news 1 година $4.99/1-ва г.*
$25.00/г.
$4.99/1-ва г.*
$25.00/г.
for running gear retailers, online running communities, health advocates, etc. 1 година $3.49/1-ва г.*
$22.49/г.
$3.49/1-ва г.*
$22.49/г.
for sites offering bulk/overstock items, sites offering great deals for savings, technology companies, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for outlet stores, bargain basements, group buying platforms, stores for defective goods, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$28.99/г.
$5.99/1-ва г.*
$28.99/г.
for outlet stores, fashion outlet centres, penny auction sites, bargain travel sites, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$28.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$28.99/г.
for sale & clearance sites, buy & sell marketplaces, auction & sales sites, online promo campaigns, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for e-commerce stores, real estate agencies, online book/car sellers, flea markets, etc. 1 година $11.99/1-ва г.*
$28.99/г.
$11.99/1-ва г.*
$28.99/г.
for coupon and cashback sites, coupons codes retail stores, manufacturer coupons portals, etc. 1 година $4.99/1-ва г.*
$45.49/г.
$4.99/1-ва г.*
$45.49/г.
for consulting firms, freelance consultants, job search coaches, business advisors, etc. 1 година $15.49/1-ва г.*
$36.99/г.
$15.49/1-ва г.*
$36.99/г.
for company partnerships, consulting agencies, law firms, joint ventures/projects, etc. 1 година $14.49/1-ва г.*
$54.49/г.
$14.49/1-ва г.*
$54.49/г.
for import/export companies, international organizations, travel agencies, etc. 1 година $6.99/1-ва г.*
$25.50/г.
$6.99/1-ва г.*
$25.50/г.
for entrepreneurs, tech startups, LTD/PLC companies, consulting firms, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for non-profit organizations, charities, construction companies, makeup brands, etc. 1 година $27.99/г. $27.99/г.
for chefs, bartenders, baking enthusiasts, nutrition advisors, food & cooking blogs, cooking forums, etc. 1 година $6.99/1-ва г.*
$49.99/г.
$6.99/1-ва г.*
$49.99/г.
for coffee shops, coffee producers or distributors, coffee blogs or online communities, coffee gear suppliers, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$34.49/г.
$5.99/1-ва г.*
$34.49/г.
for farmers, agricultural engineers, online farming communities, farm equipment manufacturers, feed suppliers, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for wine producers or distributors, vineyards, wineries, wine vendors, connoisseurs, sommeliers, wine enthusiasts, etc. 1 година $45.49/г. $45.49/г.
for gyms, health clubs, personal trainers, exercise classes, aerobics lessons, health & exercise blogs or forums, etc. 1 година $5.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$5.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for elementary schools, universities, faith schools, boarding schools, dance academies, driving schools, etc. 1 година $30.99/г. $30.99/г.
perfect for web hosts, data centers, cloud/XaaS providers, etc. 1 година $76.00/г. $76.00/г.
for shopping centers, tutorial services, conference and business centers, medical centers, leisure centers, arts centers, city centers, etc. 1 година $6.99/1-ва г.*
$22.49/г.
$6.99/1-ва г.*
$22.49/г.
for specialized boutiques, yoga sites, health clubs, music venues, spiritual retreats, districts, cities and regions, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$32.49/г.
$5.99/1-ва г.*
$32.49/г.
for blogs, event calendars, online newsletters, news portals, event promoters, independent journalists, weather reports, etc. 1 година $2.99/1-ва г.*
$23.49/г.
$2.99/1-ва г.*
$23.49/г.
for help sites, consulting services, home improvement services, how-to blogs, anecdote and humor websites, etc. 1 година $19.99/г. $19.99/г.
for property management companies, vacation home rental services, car or bike rental services, landscaping projects, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$32.49/г.
$5.99/1-ва г.*
$32.49/г.
for real estate agents, landowners, construction companies, property management companies, property law companies, etc. 1 година $6.49/1-ва г.*
$32.49/г.
$6.49/1-ва г.*
$32.49/г.
for property evaluators, individual sellers, estate planners, probate attorneys, real estate agents, landowners, etc. 1 година $32.49/г. $32.49/г.
for financial blogs, financial advisor websites, foreign exchange agencies, stock market traders, brokers, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$32.49/г.
$8.49/1-ва г.*
$32.49/г.
for computer software engineers, aerospace engineers, electronics engineers, engineering firms, freelance engineers, etc. 1 година $13.99/1-ва г.*
$51.49/г.
$13.99/1-ва г.*
$51.49/г.
for business mentors, scientists, IT professionals, home improvement advisors, fashion gurus, beauty coaches, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$51.49/г.
$8.49/1-ва г.*
$51.49/г.
for Irish businesses, brands, storefronts, organizations, charities, restaurants, pubs, forums, and festivals, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$18.49/г.
$5.99/1-ва г.*
$18.49/г.
for delivery businesses, news sites, transportation businesses, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$5.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for auto repair shops, computer or gadget repair services, electronics repair services, DIY repairs blogs, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$32.49/г.
$5.99/1-ва г.*
$32.49/г.
for real estate agencies, property evaluators, landowners, farms, commercial developers, flight schools, etc. 1 година $11.99/1-ва г.*
$32.49/г.
$11.99/1-ва г.*
$32.49/г.
for news websites, travel agencies, travel blogs, international businesses, science websites, etc. 1 година $1.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$1.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for news websites, advertising agencies, marketing agencies, newspapers, magazines, movies, music, etc. 1 година $6.49/1-ва г.*
$34.49/г.
$6.49/1-ва г.*
$34.49/г.
for advertisers, marketers, designers, fashion business, non-profit groups, news portals, etc. 1 година $4.99/1-ва г.*
$23.00/г.
$4.99/1-ва г.*
$23.00/г.
for investors, agencies, invest groups, financial businesses, business advisers, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$54.49/г.
$8.49/1-ва г.*
$54.49/г.
for programmers, software development businesses, lawyers, legal practitioners, etc. 1 година $4.99/1-ва г.*
$49.99/г.
$4.99/1-ва г.*
$49.99/г.
for fitness trainers, life coaches, sport coaches, etc. 1 година $11.49/1-ва г.*
$49.99/г.
$11.49/1-ва г.*
$49.99/г.
for marketing agencies, marketers, advertising agencies, etc. 1 година $6.99/1-ва г.*
$34.49/г.
$6.99/1-ва г.*
$34.49/г.
for venues, event coordinators, event aggregation websites, parties, concerts, etc. 1 година $10.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$10.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for contractors, constriction companies, personal websites, portfolios, advertisers, marketers, business websites, etc. 1 година $5.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$5.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for education platforms, universities, teachers, online courses, academic resources, etc. 1 година $14.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$14.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for travel businesses, spas, personal sites, life coaches, environmentalists, animal rescue, etc. 1 година $1.99/1-ва г.*
$28.99/г.
$1.99/1-ва г.*
$28.99/г.
for sports teams, fan websites, HR businesses, team building websites, etc. 1 година $3.49/1-ва г.*
$28.99/г.
$3.49/1-ва г.*
$28.99/г.
for camera stores, photographers, online photography courses, photography portfolios, photography forums, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$21.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$21.99/г.
for venues, bars, cafes, online forums, news websites, events, concerts, social networks, etc. 1 година $6.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$6.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for producers, production businesses, advertising agencies, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for camera stores, photographers, online photo galleries, photography portfolios, photography forums, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$29.00/г.
$8.49/1-ва г.*
$29.00/г.
for web hosting companies, remote support businesses, construction business, contractors, etc. 1 година $4.99/1-ва г.*
$23.00/г.
$4.99/1-ва г.*
$23.00/г.
"for company profiles, e-commerce sites, business consultants, financial analysts, etc." 1 година $16.00/г. $16.00/г.
all types of business sites, sites of businesses with 'company' in the name 1 година $18.00/г. $18.00/г.
"for church communities, Bible-teaching pastors, youth communities, religion students, etc." 1 година $35.50/г. $35.50/г.
"for public/private schools, academies/universities, online courses/seminars, etc." 1 година $28.50/г. $28.50/г.
"for game developers, game retailers, gaming forums/blogs, gaming events, etc." 1 година $11.99/1-ва г.*
$29.00/г.
$11.99/1-ва г.*
$29.00/г.
a good fit for portals, which list company rankings in various industries 1 година $14.50/г. $14.50/г.
all types of business, non-profit and personal sites, which need a new .COM alternative 1 година $15.00/г. $15.00/г.
for family photo galleries, blogs, marriage consulting sites 1 година $31.00/г. $31.00/г.
best for birthday party rental sites, catering sites, venue info pages 1 година $28.00/г. $28.00/г.
sites of clubs & membership organizations, retail loyalty programs, etc. 1 година $18.50/г. $18.50/г.
for dogs 1 година $5.99/1-ва г.*
$48.99/г.
$5.99/1-ва г.*
$48.99/г.
for local government, urban planners, architects, etc. 1 година $4.99/1-ва г.*
$21.99/г.
$4.99/1-ва г.*
$21.99/г.
for delivery companies 1 година $5.49/1-ва г.*
$45.49/г.
$5.49/1-ва г.*
$45.49/г.
for brokers, investors, stock traders, etc. 1 година $11.99/1-ва г.*
$27.99/г.
$11.99/1-ва г.*
$27.99/г.
for real-estate developers, construction crews, handymen, house DJs, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$33.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$33.99/г.
for repair shops, mechanics, handymen, etc. 1 година $9.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$9.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for lifestyle website, life coaches, review websites, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$26.49/г.
$8.49/1-ва г.*
$26.49/г.
for athletes, long distance riders, mountain bikers, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for online schools, teachers, learning platforms, etc. 1 година $5.99/1-ва г.*
$22.99/г.
$5.99/1-ва г.*
$22.99/г.
for online stores 1 година $33.49/г. $33.49/г.
for product websites, online stores, mechanics, etc. 1 година $6.99/1-ва г.*
$28.99/г.
$6.99/1-ва г.*
$28.99/г.
for life coaches, online courses, sports academies, etc. 1 година $8.99/1-ва г.*
$30.99/г.
$8.99/1-ва г.*
$30.99/г.
for online store, coffee lovers, cafes, etc. 1 година $10.49/1-ва г.*
$30.99/г.
$10.49/1-ва г.*
$30.99/г.
for online store, designers, portfolio websites, etc. 1 година $3.49/1-ва г.*
$28.99/г.
$3.49/1-ва г.*
$28.99/г.
for interior decorators, construction crews, etc. 1 година $11.99/1-ва г.*
$48.99/г.
$11.99/1-ва г.*
$48.99/г.
for dancers, dance studios, etc. 1 година $10.49/1-ва г.*
$22.99/г.
$10.49/1-ва г.*
$22.99/г.
for online stores, pet groomers, pet lovers, etc. 1 година $8.49/1-ва г.*
$20.99/г.
$8.49/1-ва г.*
$20.99/г.
TLD Идеално за Период Цена с хостинг Цена без хостинг
a great choice for your blog, hobby page or freelance portfolio 1 година $21.00/г. $21.00/г.
sites of USA-based citizens, non-profits, businesses or foreign entities 1 година Безплатно $10.00/г.
sites of UK-based citizens, non-profits, businesses or foreign entities 1 година Безплатно $8.50/г.
commercial sites of UK based local or foreign entities 1 година Безплатно $8.50/г.
all types of sites connected to Ireland 1 година $19.00/г. $19.00/г.
sites of Canadian businesses, citizens, and non-profit organizations 1 година $20.00/г. $20.00/г.
sites of businesses registered in Australia 1 година $13.00/г. $13.00/г.
ideal for all types of 'COmpany' and 'COmmunity' websites 1 година $33.00/г. $33.00/г.
sites of businesses based in Saudi Arabia 1 година $41.00/г. $41.00/г.
sites of businesses based in Qatar 1 година $37.00/г. $37.00/г.
sites of businesses based in South Africa 1 година $17.00/г. $17.00/г.
sites of Spain-based or Spanish-speaking entities 1 година Безплатно $11.00/г.
all types of sites connected to India 1 година $18.50/г. $18.50/г.
all types of sites connected to Italy 1 година Безплатно $10.00/г.
sites of Germany-based businesses and organizations 1 година $11.00/г.
$15.00/г.
$15.00/г.
all types of sites connected to the Netherlands 1 година $14.50/г.
$20.55/г.
$20.55/г.
all types of sites connected to France 1 година Безплатно $11.05/г.
all types of sites connected to Israel 1 година $29.50/г. $29.50/г.
all types of sites connected to Switzerland 1 година $15.00/г. $15.00/г.
all types of sites connected to Sweden 1 година $21.00/г. $21.00/г.
all types of sites connected to Norway; all types of sites, which play with the word 'no' 1 година $13.00/г. $13.00/г.
all types of sites connected to Finland 1 година $17.00/г. $17.00/г.
commercial sites based in New Zealand 1 година $18.00/г. $18.00/г.
sites of Portugal-based businesses and organizations 1 година $18.00/г. $18.00/г.
all types of sites connected to Poland 1 година $28.00/г. $28.00/г.
all types of sites connected to Greece 2 години $26.00/2г. $26.00/2г.
all types of sites connected to the Philippines 1 година $52.00/1-ва г.*
$70.00/г.
$52.00/1-ва г.*
$70.00/г.
all site owners who have missed out on their preferred .COM 1 година $23.00/г. $23.00/г.
sites related to Western Samoa; all types of websites ('ws' as an abbreviation of 'website') 1 година $28.00/г. $28.00/г.
sites related to Belgium; all types of sites, which play with the word 'be' 1 година Безплатно $10.00/г.
all types of sites connected to Japan 1 година $39.00/г. $39.00/г.
all types of sites connected to Mexico 1 година $52.50/г. $52.50/г.
all types of commercial sites connected to Mexico 1 година $50.00/г. $50.00/г.
non-profit sites of UK-based local or foreign entities 1 година Безплатно $8.50/г.
personal sites of UK-based local or foreign entities 1 година Безплатно $8.50/г.
sites of businesses registered in Australia 1 година $14.50/г. $14.50/г.
sites of non-profit organizations registered in Australia 1 година $18.00/г. $18.00/г.
all types of sites connected to Austria; all types of sites, which play with the word 'at' 1 година $16.00/г. $16.00/г.
all types of sites, which play with the word 'nu' ('nu' is pronounced like 'new') 1 година $20.50/г. $20.50/г.
commercial sites based in New Zealand 1 година $18.00/г. $18.00/г.
sites of non-profit organizations registered in New Zealand 1 година $18.00/г. $18.00/г.
sites of China-based citizens, non-profits and businesses 1 година $10.00/г.
$20.50/г.
$20.50/г.
sites of businesses registered in China 1 година $10.00/г.
$20.50/г.
$20.50/г.
sites of businesses registered in China 1 година $10.00/г.
$20.50/г.
$20.50/г.
sites of non-profit organizations registered in China 1 година $10.00/г.
$20.50/г.
$20.50/г.
sites of individuals, non-profits and businesses based in Taiwan 1 година $27.00/г. $27.00/г.
sites of businesses registered in Taiwan 1 година $27.00/г. $27.00/г.

*Домейн промоционалните цени са валидни само за първата година на регистрация. Редовната цена ще бъде таксувана при подновяване.

Управление на множество домейни

Управление на множество домейни, направено по правилния начин

Благодарение на нашия Домейн Мениджър, Вие лесно можете да управлявате множество домейни от едно място. Ще имате пълен сет от DNS контроли за всеки домейн, ще имате възможност да правите промени на няколко домейна наведнъж и други.

Плюс това, ако имате cloud хостинг план при нас, ще имате пълен контрол над Вашите домейни и уебсайт от едно единствено място.

Управление на множество домейни, направено по правилния начин

Пълен контрол над вашите домейни

Лесно WHOIS Управление

За всеки домейн онлайн се изисква да предоставя коректна и точна информация относно същността зад себе си - било то човек или фирма. Тази информация се нарича WHOIS. За да бъде възможно най-актуална, тя трябва да бъде често променяна. И ако трябва да променяте WHOIS информацията за повече от един домейн през време, то това би било трудно начинание.
С Домейн Мениджър интерфейса Вие ще можете да променяте бързо WHOIS информацията на един или множество домейни наведнъж. Промените ще бъдат отразени онлайн, почти незабавно.

Whois Защита на Личните Данни

По начало, цялата WHOIS информация трябва да бъде публично достояние за всеки. Това означава, че Вие трябва да изложите цялата си лична информация пред света. Въпреки това, в Exclusive Hosting имаме решение на този проблем. Ако искате да скриете личната си информация, можете да се възползвате от нашата услуга Whois Защита на Личните Данни. Тя ще промени Вашите лични данни с тези на нашата фирма.
Тази услуга е налична само за следните TLDs: .info .biz .co .co.za .me .tv .pro .cc .net .com .org

SSL Сертификати

Ако управлявате онлайн магазин, работещ с онлайн плащания, то би било наложително да предлагате защитено място, където Вашите клиенти да предоставят личната си разплащателна информация. И ето тук идва ролята на SSL сертификатите - те криптират връзката между Вашия уебсайт и клиента. Обикновенно се сдобивате със SSL от трети лица. Не с Exclusive Hosting.
С нас, Вие можете да ползвате редовен SSL сертификат или дори Wildcard SSL сертификат директно от Вашия контролен панел. Настройката е повече от лесна.

24/7/365 Екип по поддръжка

Разполагайки с надежден екип, готов да Ви помогне с всякакви въпроси, може да бъде жизненоважен фактор, при изграждането на отношения на доверие с Вашия cloud хостинг доставчик. Ние предлагаме 24/7/365 техническа поддръжка. Нашите технически специалисти работят в сферата на уеб хостинг индустрията от доста години и са достатъчно квалифицирани да Ви асистират с всякакви проблеми.
Въпреки гарантирания от нас 1 час за отговор, нашите технически представители обикновенно отговарят за по-малко от 20 минути!